• 1
  • 2
  • 1
  • 2
  • 3

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Για ένα ευχαριστό ταξίδι!!

1. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

Τα εισιτήρια είναι προσωπικά, ονομαστικά, δεν μεταβιβάζονται και ισχύουν αποκλειστικά για την διαδρομή, την ημερομηνία και το πλοίο που έχουν εκδοθεί.

Κρατήσεις μπορούν να γίνουν μέσω όλων των συνεργαζόμενων με την Εταιρεία Ταξιδιωτικών Γραφείων, των Λιμενικών Γραφείων, των κεντρικών Γραφείων της Εταιρείας ή μέσω διαδικτύου.

Η έκδοση εισιτηρίου πάνω στο πλοίο απαγορεύεται και συνεπώς για την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας οι επιβάτες πρέπει να προβαίνουν έγκαιρα σε κρατήσεις θέσεων και έκδοση εισιτηρίων.

Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 98/41, για λόγους ασφαλείας η ονομαστική κατάσταση επιβαινόντων είναι υποχρεωτική σε κάθε δρομολόγιο και στα εισιτήρια πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία: Ονοματεπώνυμο Επιβάτη, Φύλο (άνδρας – γυναίκα), Ηλικιακή Κατηγορία (ενήλικος, παιδί, βρέφος).

Συνιστούμε στους επιβάτες κατά την έκδοση των εισιτηρίων να ενημερώνουν το πρακτορείο έκδοσης για τον αριθμό του τηλεφώνου τους (κινητού τηλεφώνου) ούτως ώστε να ειδοποιούνται σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής του προγραμματισμένου δρομολογίου π.χ. απαγόρευσης απόπλου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κ.λ.π.

Εκτός από τα παραπάνω πρέπει να δηλώνονται στο πρακτορείο έκδοσης τα άτομα που χρειάζονται ΕΙΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ.

Παιδιά μέχρι 5 ετών: είναι υποχρεωτική η έκδοση εισιτηρίου με μηδενικό ναύλο.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

Οι επιβάτες βάση του νόμου υπ’ αριθμ. 3709/2008 υποχρεούνται να προσέρχονται στο πλοίο το αργότερο σαράντα λεπτά πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση.

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Τα εισιτήρια πρέπει να εκδίδονται μέσα στην προκαθορισμένη από την ημερομηνία κράτησης προθεσμία, για την οποία οι επιβάτες ενημερώνονται από τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα. Σε αντίθετη περίπτωση η κράτηση ακυρώνεται αυτόματα.

4. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Τα εισιτήρια ανοιχτής ημερομηνίας ισχύουν για ένα χρόνο από την ημερομηνία της 1η έκδοσής τους κι όχι όποιας μετέπειτα μεταβολής τους. Εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας δεν είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά προς επιβίβαση, εάν δεν έχουν αντικατασταθεί με νέα εισιτήρια της συγκεκριμένης αναχώρησης.

5. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ/ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΑΥΛΩΝ

Ακυρώσεις εισιτηρίων γίνονται μόνο από τα πρακτορεία έκδοσης και εφόσον έχουν προσκομισθεί τα πρωτότυπα εισiτήρια. Τα εισιτήρια δεν είναι δυνατόν να ακυρωθούν τηλεφωνικά.
Σύμφωνα με τον χρόνο της ακύρωσης ισχύουν οι ακόλουθοι όροι ακυρωτικών:

1) Έως και 14 ημέρες προ του απόπλου: 100% επιστροφή ναύλου 2) Έως και 7 ημέρες προ του απόπλου: 75% επιστροφή του ναύλου

3) Έως και 12 ώρες προ του απόπλου: 50% επιστροφή του ναύλου

4) Για ακυρώσεις που γίνονται σε χρόνο λιγότερο των 12 ωρών προ του απόπλου ΔΕΝ επιστρέφεται ο ναύλος.

6. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ (π.χ. ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ)

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟΠΛΟΥ:
Οι επιβάτες μπορούν να επιβιβασθούν χωρίς να αλλάξουν τα εισιτήριά τους. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ:
Τα εισιτήρια της αναχώρησης που ματαιώθηκε δεν ισχύουν για επιβίβαση και πρέπει να αλλαχθούν για την επόμενη προγραμματισμένη αναχώρηση, στην οποία υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων, με αντικατάσταση του αρχικού εισιτηρίου.

7. ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου, για να μπορέσει να ταξιδέψει ο επιβάτης, θα πρέπει να αγοράσει νέο εισιτήριο. Στη συνέχεια πρέπει να ενημερώσει εγγράφως την εταιρεία όσον αφορά την απώλεια αναφέροντας όλα τα στοιχεία του απολεσθέντος εισιτηρίου (ημερομηνία ταξιδίου, διαδρομή, αριθμό εισιτηρίου) τον αριθμό του νέου εισιτηρίου που αγοράστηκε και φωτοτυπία αυτού.

Εφόσον το απολεσθέν εισιτήριο δεν βρεθεί στα αρχεία της εταιρείας να έχει μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας ή να έχει ταξιδέψει σε διάστημα 3 μηνών από την ημερομηνία ταξιδίου, η εταιρεία θα το αντικαταστήσει με δωρεάν εισιτήριο της ίδιας διαδρομής και κατηγορίας με το απωλεσθέν.

Όλα τα στοιχεία του απολεσθέντος εισιτηρίου θα τα αναζητήσετε στο γραφείο έκδοσης, ή σε κάποιο από τα λιμενικά γραφεία.Η δήλωση απώλειας θα κατατίθεται ή θα αποστέλλεται με mail στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) .

8. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Η εταιρεία θα κάνει κάθε προσπάθεια για να τηρήσει τα δρομολόγια που αναφέρονται στο site ή στα φυλλάδια της. Διατηρεί όμως το δικαίωμα για την τροποποίησή τους, εφόσον παραστεί ανάγκη.

9. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ

Η Επίκουρος του πλοίου διενεργεί ελέγχους εισιτηρίων κατά την επιβίβαση και κατά τη διάρκεια του ταξιδίου. Κατά τον έλεγχο οι επιβάτες είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν τα εισιτήριά τους και τα δικαιολογητικά εμπορικών εκπτώσεων, εφόσον έχει εκδοθεί εκπτωτικό εισιτήριο.

10. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Οι αποσκευές πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικά σημεία του πλοίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις του πληρώματος. Οι αποσκευές δεν πρέπει να περιέχουν αντικείμενα αξίας. Παρακαλούνται οι κ.κ. επιβάτες να μην τοποθετούν αποσκευές ή αντικείμενα στα καθίσματα ή τις θέσεις επιβατών.

11. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Για τους επβάτες με ειδικές ικανότητες υπάρχουν ειδικές θέσεις για τα αμαξίδιά τους. Το εισιτήριο τους είναι με μηδενική τιμή όταν το ποσοστό αναπηρίας είναι πάνω από 80%. Για τους συνοδούς το εισιτήριο είναι με μισή τιμή από την τιμή του ολόκληρου εισιτηρίου. Οι επιβάτες με ειδικές ικανότητες πρέπει να κατά την έκδοση του εισιτηρίου να έχουν μαζί τους το σχετικό αποδεικτικό έγγραφο.

12. ΧΩΡΟΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ

Τα κατοικίδια παραμένουν στον μεσαίο ανοιχτό χώρο του πλοίου (πάντα με λουρί και συνοδό) θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά φίμωτρο. Σε περίπτωση μικρών κατοικιδίων θα πρέπει να μεταφέρονται στο κλουβί τους.
Οι επιβάτες που ταξιδεύουν με κατοικίδιο πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους το πρόσφατα ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του και είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα, την ασφάλεια και την υγιεινή του. Ασυνόδευτα κατοικίδια δεν γίνονται δεκτά.

13. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΩΝ

Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια του ταξιδιού οι επιβάτες έχασαν ή βρήκαν κάποιο αντικείμενο, παρακαλούνται να ενημερώσουν άμεσα και πριν την αποβίβασή τους την Επίκουρο του πλοίου. Για οποιαδήποτε πληροφορία μετά την αποβίβαση, μπορείτε να απευθύνεστε στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας με mail στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

14. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για λόγους ασφαλείας, όλοι οι επιβάτες και τα αντικείμενα τα οποία φέρουν επί του πλοίου είναι πιθανό να ελεγχθούν. Θα απαγορεύεται η είσοδος στο πλοίο, στα πρόσωπα τα οποία αρνούνται να συμμορφωθούν και θα αναφέρονται στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές.
Οι επιβάτες οφείλουν να παρουσιάζουν στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του πλοίου, το εισιτήριό τους, το διαβατήριο ή την ταυτότητα ή άλλα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέπει την επιβίβαση εάν ο επιβάτης δεν διαθέτει τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα και δεν δύναται να αποδείξει, πέραν πάσης αμφιβολίας την ταυτότητά του.

Μετά την επιβίβαση δεν επιτρέπεται η αποβίβαση χωρίς την άδεια των υπεύθυνων Αξιωματικών του πλοίου.
Απαγορεύεται ρητά η έξοδος των επιβατών στο ανοιχτό εξωτερικό πρύμνιο χώρου του πλοίου.

Εάν έχετε μαζί σας όπλο, παρακαλούμε να το δηλώσετε κατά την επιβίβαση.

15. ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Για οποιαδήποτε ερώτηση, σχόλιο ή παρατήρηση οι επιβάτες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν μέσω e-mail στη διεύθυνση:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16. ΝΟΜΟΣ 3730 – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Με βάση τον υπ’ αριθμ. 3730 νόμο του Υπουργείου Υγείας, από 1η Ιουλίου 2009 απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους λόγω της ιδιότητας του πλοίου ως “κλειστού τύπου”.

GENERAL TERMS & CONDITIONS

Get Informed about your rights and responsibilities. Read carefully the general terms of travel and have a nice trip!

1. Booking

Tickets are personal, non-transferable, and are issued in the passenger’s name. They are valid only for the itinerary, date, and seat for which they are issued.

Tickets can be booked in all travel agencies cooperating with our Company, in the company’s central offices or via our website on the internet.

Ticket issuing on board is prohibited; to avoid any inconvenience, all passengers are requested to book their tickets and have them before departure.

Complying to EU Directive 98/41, for safety reasons, a name list of the passengers is mandatory for all itineraries; the name of the passenger, gender (male, female), age range (adult, child, infant), Type and Plate number of the vehicle, if there is one, are mandatory to be registered on the ticket.

We strongly suggest our passengers notify the travel agency on their phone number (a mobile one) upon the issue of their ticket; they will be notified in case of change on scheduled itineraries e.g. detention of ship due to adverse weather conditions, etc.

You are kindly requested to notify the travel agency upon the issuing of your ticket on any passengers that need special care.

For children up to 5 years old issuing a zero-fare ticket is mandatory.

2. Embarkation

Complying with P.D 3 709/2008 of the Greek state, passengers should be on the embarkation area 40 minutes, before departure time.

3. Ticket issue due date

Tickets should be issued before the due date as specified by your travel agent when booking your ticket. In any other case, your reservation will be canceled automatically.

4. Open date tickets

Open date tickets are valid for one year from the issuing date of the first ticket not of the changed tickets. Open date tickets are not valid for embarkation unless replaced by new tickets with the date of departure.

5. Cancellations and refund

Tickets can be canceled only in the travel agencies where they were issued, providing the original tickets. No ticket cancellation can be made by phone. Terms of cancellation according to cancellation time
1. up to 14 days before departure: 100 % return fare

2. up to 7 days before departure: 75 % return fare 3. up to 12 hours before departure: 50 % return fare

4. for cancellations that are made in less than 12 hours before the departure, the fare is not refunded.

6. Delay or cancellation of an itinerary due to force majeure (e.g. adverse weather conditions)

Delay of departure: Passengers can embark with the same tickets.
Cancellation of itinerary: in case of cancellation, tickets are no longer valid and should be replaced with new for the next scheduled departure with available seats.

7. Ticket Loss

In the event of ticket loss, passengers need to purchase a new ticket in order to travel and then notify in writing the company providing lost ticket’s data (date of departure, itinerary, no. of the ticket), no. of new ticket purchased, and a copy of that ticket. If the lost ticket is not found by the revenue department of the company to be changed to an open date ticket or utilized within 3 months, it will be replaced by a ticket of the same type for the same itinerary. Lost ticket data can be found at the issuing agency and should be sent by mail to the company’s central offices (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

8. Timetables

The Company makes all effort to ensure that timetables are kept but reserves the right to make changes without prior notice if necessary.

9. Control on board

Check-in of tickets upon embarkation and during the trip is conducted by the ship’s attendant. During check-in, passengers are responsible for displaying their tickets and other documentation that justifies a ticket with a discount, if that is the case.

10. Luggage

Luggage should be placed on special locations of the ship, complying with the crew’s indications. Valuables should not be left in the luggage.

11. Passengers with special needs

For passengers with special needs, there are special seats for their wheelchairs. Their ticket is

priced at zero when the disability rate is over 80%. For escorts, the ticket is half the price of

the entire ticket. Passengers with special abilities must have the relevant proof document with

them when issuing the ticket.

12. Pets

Pets remain in the middle open space of the ship (always with a leash and a companion) must

wear a muzzle. In the case of small pets, they should be transported to their cage. Passengers

traveling with a pet must always have their recently updated health booklet with them and are

responsible for its care, safety, and hygiene. Unaccompanied pets are not accepted.

13. Lost and found

In case the passengers lost or found an item during the voyage, please inform the Ship's

Assistant immediately before disembarkation. For any information after disembarkation, you

14. Safety

For safety reasons, all passengers and their belongings are liable to control. In case of non-compliance, the passenger will not be allowed to embark and the port authorities will be notified on the event.
Passengers are expected to present their ticket, passport, or other identification documents to

Passengers are strictly forbidden to enter the open outer stern of the ship. If you have a

weapon with you, please state it upon boarding.

smoking is prohibited in all areas due to the status of the ship as a "closed type".

the ship’s authorized personnel. The Company reserves the right not to allow embarkation to passengers that fail to present their travel and identification documents.
After embarkation, disembarkation is only allowed under the permission of the ship’s authorized personnel.

15. Service Phone Line

For any question, comment or remark, passengers have the opportunity to contact via e-mail at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16. No Smoking Law 3730

Complying with the National Law 3730 of the Greek Ministry of Health, as of 1st July 2009


spring-timetables-afd saronic

PORT AUTHORITIES
Port Police Piraeus  +302104593162
Port Police Aegina +302297025734
Port Police Agistri +302297091541
Port Police Volos +302421353826
Port Police Skiathos +302427022017
Port Police Skopelos +302424022180
Port Police Glossa-Skopelos +302424033033
Port Police Alonissos +302424065595

Ανακοινώσεις - News

Αγαπητοί επιβάτες, 

Η Aegean Flying Dolphins με γνώμονα την ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού έχει προχωρήσει σε μια δέσμη ενεργειών - παρακαλούμε προς ενημερωσή σας δείτε τον τομέα "τα νέα μας".  

Dear passengers, please visit the NEWS section to see updates in regards to actions taken by Aegean Flying Dolphins regarding the COVID-19 virus.  If you need assistance please email us at info@aegeanflyingdolphins.gr

Mosaic

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

About us

Aegean Flying Dolphins is a Greek shipping company based in Piraeus, operating three high speed flying dolphins.  Vessels offer all year daily service from the port of Volos to Skiathos, Skopelos and Alonissos. In addition daily service is offered from Piraeus to Aegina.


aegeanflyingdolphins.gr

Akti Miaouli 7-9, 18535, Piraeus, Greece

+30 210 4121654

+30 210 4221766

info@aegeanflyingdolphins.gr

Mo-Fr: 10.00 - 18.00 GMT+2


Please feel free to contact us!